Các khoá học

Các khoá học

KHÓA HỌC MASTER XƯƠNG KHỚP

KHÓA HỌC MASTER XƯƠNG KHỚP

Trung tâm đào tạo quốc tế Y học Việt
Hotline : 0903703306 Thầy Quân

Địa chỉ : 66 đường số 39 Bình Trưng Tây - Quận 2 - TPHCM

LỚP HỌC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CƠ XƯƠNG KHỚP

LỚP HỌC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CƠ XƯƠNG KHỚP

Trung tâm đào tạo quốc tế Y học Việt
Hotline : 0903703306 Thầy Quân 

Địa chỉ : 66 đường số 39 Bình Trưng Tây - Quận 2 - TPHCM

LỚP HỌC TỰ VỆ CẤP TỐC

LỚP HỌC TỰ VỆ CẤP TỐC

Lịch học : Từ thứ  2 , 4 , 6
Thời gian : 16h00 - 17h00 (Chiều)

Lịch học : Từ thứ 3 , 5 , 7
 Thời gian :   18h00 - 19h00 (Chiều)
HLV : Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Tuấn Anh, 
Địa chỉ : 89 đường số 42 Bình Trưng Đông - Quận 2 - TPHCM
Hotline : 0903703306 - 0334515374

LỚP HỌC KICK BOXING

LỚP HỌC KICK BOXING

Lịch học : Từ thứ  2 , 4 , 6
Thời gian : 16h00 - 17h00 (Chiều)

Lịch học : Từ thứ 3 , 5 , 7
 Thời gian :   18h00 - 19h00 (Chiều)
HLV : Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Tuấn Anh, 
Địa chỉ : 89 đường số 42 Bình Trưng Đông - Quận 2 - TPHCM
Hotline : 0903703306 - 0334515374

KHÓA HỌC VMMAF | TRUNG TÂM VÕ THUẬT TQK MUAY THÁI

KHÓA HỌC VMMAF | TRUNG TÂM VÕ THUẬT TQK MUAY THÁI

Lịch học : Từ thứ  2 , 4 , 6
Thời gian : 16h00 - 17h00 (Chiều)

Lịch học : Từ thứ 3 , 5 , 7
 Thời gian :   18h00 - 19h00 (Chiều)
HLV : Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Tuấn Anh, 
Địa chỉ : 89 đường số 42 Bình Trưng Đông - Quận 2 - TPHCM
Hotline : 0903703306 - 0334515374

KHÓA HỌC MUAY THÁI

KHÓA HỌC MUAY THÁI

Lịch học : Từ thứ  2 , 4 , 6
Thời gian : 16h00 - 17h00 (Chiều)

Lịch học : Từ thứ 3 , 5 , 7
Thời gian : 18h00 - 19h00 (Chiều)
HLV : Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Tuấn Anh, 
Địa chỉ : 89 đường số 42 Bình Trưng Đông - Quận 2 - TPHCM
Hotline : 0903703306 - 0334515374

Zalo
Hotline